Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı, sektörden ve toplumun değişik kesimlerden tepki görmeye devam ediyor. Psikoterapist Lütfü Kaan ÖZDEMİR’de Ruh Sağlığı Yasası hakkında görüşlerini bildirdi.

Yıllardır yılan hikayesine dönen “Ruh Sağlığı Yasası” ülkemizde halen bir türlü istenilen içerik ve maddelerle çıkarılamamıştır. Yaklaşık yirmi yıl içerisinde bu amaçla birçok kez bir araya gelinmiş, derneklerin, kamu kurumlarının ve organizasyonların katılımı ile çalıştaylar düzenlenmiş, konu bilimsel kongrelerde tartışılmış yasa taslakları oluşturulmuş ancak bir sonuca varılamamıştır.

Lütfü Kaan ÖZDEMİR: Sorunu siyasiler çözer

Bilgelik Enstitüsünde Yönetim Kurulu ve Bilişsel Davranışçı Terapistler Derneği Başkanı Psikoterapist Lütfü Kaan ÖZDEMİR de “Ruh Sağlığı Yasası” ile alakalı, “Batı toplumlarının çok gerisinde kaldığımızın en bariz örneklerinden biri toplumun ruh sağlığını önemseyici tedbirleri öncelikli görmemektir. Son 200 yıldır büyük bir ivme ile büyüyen dünya toplumlarında her bireyin temel sorunu olmaya başlayan ruhsal hastalıklar, artık kolay ulaşılabilir bir tedavi sistemi içinde yerini almalıdır. Türkiye olarak uzun yıllardır bir sürünceme içinde insanlarımıza daha iyi daha kapsayıcı hizmet verebilmenin zeminin arıyoruz. ” dedi.

Uzun yıllar ruhbilim alanlarında önemli kişilerle çalışmalar yapan Psikoterapist Lütfü Kaan ÖZDEMİR, sözlerine “Bu büyük gerçekten büyük sorunu çözecek olanlar siyasi erklerdir. Üzerlerine düşen sorumluluğu hassasiyetle göstermenin zamanıdır, geç bile kalınmıştır.” diye devam etti.

TBMM’ye sunuldu ama…

Geçtiğimiz yıllarda 26. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili ve psikolojik danışman Sayın Deniz Depboylu’nun daveti üzerine TBMM’de Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ile Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği temsilcileri ile bir dizi çalışma yapıldı. Çoğunluğun mutabık olduğu metin ile Ruh Sağlığı Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu ama istenilen sonuç Meclis’ten çıkmadı.

Ruh Sağlığı Platformu çalıştay düzenlemişti

Ruh Sağlığı Platformu tarafından düzenlenen çalıştayda, yeni “Ruh Sağlığı Yasası” ele alındı. Ruh sağlığı uzmanları, birçok eksiği bulunun yasanın ivedilikle yeniden düzenlenerek meclise sunulması gerektiğinin altını çizdiler. Klinik Psikolog Emre Konuk, “Ülkemizde, en çok işsizlik oranı, yüzde 24 ile sosyal hizmet alanındadır. Bu nedenle kapsayıcı bir yasa ihtiyacı kaçınılmazdır” dedi Ruh Sağlığı Platformu, ülkemizde bir an önce Ruh Sağlığı Yasası’nın çıkarılması ve koruyucu hizmetlere önem verilmesi gerektiğini belirterek “Başta Sağlıkta Dönüşüm Politikası ve Genel Sağlık Sigortası olmak üzere sağlık hizmetlerine ulaşımı güçleştiren ekonomik görünümlü düzenlemeler, hasta hakları lehine değiştirilmelidir” denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir